Thuis

Zit jij niet lekker in je vel? 
Heb je problemen thuis of op school?
Is het druk in je hoofd?
Vind je het moeilijk om met andere kinderen/jongeren om te gaan?
Maak jij je veel zorgen?
Is het moeilijk voor je om anderen te vertrouwen?
Maakt u zich zorgen om uw kind?
Heeft u een steuntje in de rug nodig bij de opvoeding van uw kind?
Zijn er meerdere personen in het gezin die begeleiding nodig hebben?

Optimizmo biedt begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren met diverse problematiek. Er kan sprake zijn van een beperking of stoornis als Autisme, PDD-NOS, Asperger, ADHD, CD en ODD. Maar er hoeft niet perse een beperking of stoornis aanwezig te zijn. Ook voor leerproblemen (zoals dyslexie), algemene gedragsproblemen en gezinsproblemen kunt u terecht bij Optimizmo.

Optimizmo biedt tevens ondersteuning en begeleiding aan ouders en gezinnen. Zo kunt u als ouders advies krijgen bij de opvoeding van uw kind met een stoornis of beperking. U kunt ook geholpen worden om meer structuur in het gezin aan te brengen.

Missie en visie

Het doel van de begeleiding en behandeling is het verminderen of wegnemen van de problematiek. Acceptatie van de problematiek en het aanleren van vaardigheden om met de problematiek om te gaan, spelen hierbij een grote rol.  

Bij de begeleiding en behandeling worden de sterke punten en vaardigheden van de jongere en diens gezin ingezet. Dit om de problematiek aan te pakken, maar ook om situaties te (leren) voorkomen. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat er structuur en rust gecreëerd wordt voor zowel het kind, de jongere als het gehele gezin.